< Cofnij

Protetyk Słuchu w Afryce - misja Bertoua, Kamerun 2019

Autorka projektu to nasza absolwentka Agnieszka Łukanowska. Ukończyła Protetykę Słuchu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i poleciała do dalekiego Kamerunu pracować z dziećmi niedosłyszącymi w szkole w Bertoua. Projekt koordynowała i organizowała Fundacja Redemptoris Missio, w całej Polsce trwała zbiórka aparatów słuchowych i środków finansowych. Fundamentalnej pomocy udzieliły polskie firmy audioprotetyczne Phonak Polska, Sivantos, Interton, Audiofon, Słuch-info, Centrum Słuchu Dariusz Komar. Przekazały wysokiej klasy aparaty słuchowe, sprzęt, oprogramowanie, baterie i środki pielęgnacyjne.

Skład naszego zespołu:

Prof. UM Dorota Hojan-Jezierska, kierownik Zakładu Protetyki Słuchu

Mgr Agnieszka Łukanowska- protetyk słuchu

Dr Olgierd Stieler

Przebadaliśmy 118 pacjentów, dopasowaliśmy 125 wysokiej klasy cyfrowych aparatów słuchowych. 76 uczniów szkoły otrzymało precyzyjnie dopasowane aparaty słuchowe, zdecydowana większość została zaopatrzona obustronnie. Po zweryfikowaniu zasobu aparatów słuchowych w naszej dyspozycji, doposażyliśmy grupę 14 uczniów z głębokim niedosłuchem w drugi aparat słuchowy. Każdy uczeń zaopatrzony w aparaty słuchowe został dokładnie poinstruowany z zakresu obsługi

Pomogliśmy usłyszeć świat wielu mieszkańcom okolicznych wiosek, nauczycielowi uniwersyteckiemu, byłym uczniom szkoły obecnie kontynuującym edukację w szkole rolniczej w Kaigamie. Zaopatrzyliśmy absolwentów szkoły pracujących obecnie na budowie internatu dla dzieci szkolnych

Przebadaliśmy wstępnie grupę 28 dzieci przedszkolnych, rozpoznając problemy i możliwości dalszej interwencji w następnym etapie Projektu. Przebadaliśmy kadrę nauczycielską szkoły.

Nakręciliśmy 30 krótkich filmów instruktażowych z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli z zakresu obsługi i eksploatacji aparatów. Przekazano do dyspozycji szkoły.

Przeszkolono cały personel szkoły w zakresie obsługi, kontroli i zakładania aparatów słuchowych. Przeszkolono dwie wyznaczone na stałe osoby w zakresie zaawansowanej kontroli aparatów słuchowych. Szkoła i pacjenci zostali zaopatrzeni w baterie, środki pielęgnacyjne i osuszające na okres kilku miesięcy

Powyższe czynności są niezwykle istotne w kwestii utrzymania ciągłości projektu. Z tego samego powodu dysponujemy wszystkimi aktualnymi wynikami badań słuchu oraz odpowiednią ilością aparatów na wypadek awarii, kradzieży lub zniszczenia.

Obecnie pracujemy nad zapewnieniem ciągłości projektu i zaopatrzeniem najmłodszych uczniów szkoły w Bertoua.