< Cofnij

VII Sympozjum Biofizyka a Medycyna oraz VI Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE

W dniach 23-24 września 2021 roku w Poznaniu w ramach odbchodów 100-lecia Katedry Biofizyki odbyły się dwa sympozja: VII Sympozjum Biofizyka a Medycyna oraz VI Sympozjum Protetyka Słuchu w Medycynie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom