Działalność Naukowa

18 kwietnia 2018 r. - praca doktorska "Wpływ magnetostymulacji zmiennopolowej na proces gojenia się kości przedramienia po złamaniu w miejscu typowym" - dr Łukasz Rotnicki, promotor pracy - prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz 

16 maja 2017 r. - praca doktorska "Opracowanie zobiektywizowanej metody oceny uciążliwości szumów usznych" - dr Anna Majewska, promotor pracy - dr hab. Dorota Hojan - Jezierska.