Farmacja - protokoły

F02 Potencjał czynnościowy

F02 Siła elektromotoryczna ogniwa stężeniowego

F03 Lepkość cieczy

F03 Wyznaczanie promienia cząsteczki – metoda wiskozymetryczna

F04 Dyfuzja

F05 Absorpcjometria. Pulsoksymetria materiał uzupełniający

F05 Absorpcjometria.Fizyczne podstawy pulsoksymetrii

F05 Polarymetria

F06 Osłabianie elektromagnetycznego promieniowania jonizującego

F07 Prawa przepływu

F08 Podstawy procesu słyszenia

F08 Stroiki opis wybranych pojęć

F09 Konduktometryczny pomiar hematokrytu

F09 Przewodnictwo elektryczne tkanek

F10 Napięcie powierzchniowe

F10 Warstwa monomolekularna