III Międzynarodowe Sympozjum Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu

III  Międzynarodowe Sympozjum

 

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ PROTETYKI SŁUCHU

W dniach 03-05 kwietnia 2017 w Centrum Kongresowo- Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu odbyło się III Międzynarodowe Sympozjum Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu. Organizatorami Sympozjum byli Zakład Protetyki Słuchu, Zakład Biofizyki  Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Tegoroczne Sympozjum odbywało się w ramach obchodów XXV-lecia Wydziału Lekarskiego II naszej Uczelni. Sympozjum objął honorowym patronatem Jego Magnificencja Rektor Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. med Andrzej Tykarski.

 

Komitet naukowy składał się ze specjalistów wielu uczelni- Zakładu Protetyki Słuchu i Zakładu Biofizyki, Klinika Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Sympozjum wzięło udział ponad 120 uczestników, w tym bardzo liczna grupa studentów. Tematyka prac była interdyscyplinarna- poruszała niezwykle szeroki zakres zagadnień związanych z protetyką słuchu, audiologią, neuroobrazowaniem oraz ważnymi aspektami zaburzeń słuchu w stomatologii, ortodoncji i onkologii laryngologicznej. Firmy zajmujące się dystrybucją aparatów słuchowych i sprzętu diagnostycznego zorganizowały wystawę i wykłady satelitarne.

 

W drugim dniu Sympozjum odbyły się praktyczne warsztaty szkoleniowe.  Zaproponowana po raz kolejny praktyczna formuła warsztatów skutkowała liczną frekwencją, udział w nich wzięło kilkudziesięciu uczestników zjazdu.  Z bardzo dobrym przyjęciem spotkała się idea sesji przeznaczonej dla studentów- „Pierwsze kroki w protetyce słuchu”, w ramach której studenci mogli zaprezentować wyniki działalności kół naukowych oraz przedstawić swoje prace licencjackie i magisterskie. Poziom prezentacji w tej sesji świadczył o dobrym przygotowaniu studentów i zaawansowaniu prac, stanowił też dla wielu debiut w prezentowaniu przed tak licznym audytorium.  Recenzowane prace pełnotekstowe będą zamieszczone w zwartym opracowaniu monograficznym zatytułowanym „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu” seria monografii tom II. Tom opublikowany będzie we wrześniu 2017 r. Podczas Konferencji można było się zapoznać z aktualnym wydaniem monografii „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu” tom I, obejmującym zagadnienia poruszane na zeszłorocznym zjeździe. W skład Komitetu organizacyjnego wchodzili: Dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska prof. nadzw. PWSZ – przewodnicząca, Prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz, Mgr Weronika Kawałkiewicz, Mgr Wawrzyniec Loba, Mgr Anna Majewska, Mgr Marta Urbaniak.