Kosmetologia

Koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
Kontakt: lkubisz@ump.edu.pl

Regulamin
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych
Tematy/Zagadnienia do Ćwiczeń

Podział na zespoły