Lekarski I

koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
Kontakt:lkubisz@ump.edu.pl


ROK I


Elementy matematyki i fizyki w medycynie

Informacje o module
Raporty


Podstawy obrazowania w medycynie

Informacje o module
RaportyROK II


Moduły narządowe

Informacje o modułach
Raporty