Lekarski I

koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
Kontakt:lkubisz@ump.edu.pl

test z fizyki – list kierownika Katedry do studentów WLI

Elementy matematyki i fizyki w medycynie

Tematyka zajęć - Zagadnienia
Regulamin
Harmonogram
Raporty


Podstawy obrazowania w medycynie

Tematyka zajęć - Zagadnienia
Regulamin
Harmonogram
Raporty