Lekarski

koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
Kontakt:lkubisz@ump.edu.pl


KOMUNIKAT:

Drugi termin / nowy termin tylko dla osób, które zgłaszały nieobecność lub miały problemy techniczne: 11 grudnia godz. 10:00 platformie sOLAT

To nie jest poprawa!

Test obejmuje 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru. W teście będzie możliwość przejścia od pytania do pytania bez możliwości wyświetlenia listy wszystkich pytań i bez możliwości zmiany poprzedniej odpowiedzi. Każde pytanie egzaminacyjne będzie udostępniane jednokrotnie. Próg zaliczenia 60% poprawnych odpowiedzi. Wynik testu wyświetlony będzie tylko raz, po zakończeniu testu i nie będzie widoczny później w systemie sOLAT. Zagadnienia na test wejściowy: http://biofizyka.ump.edu.pl/komunikaty. Udział w teście jest warunkiem uzyskania zaliczenia.


Regulamin

Zagadnienia do zajęć

Harmonogram ćwiczeń

Wzory do ćwiczeń

Raporty do ćwiczeń