Lekarski Wydział Lekarski II

koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
Kontakt:lkubisz@ump.edu.pl

Moduł - Fizykochemiczne podstawy życia oraz składniki żywej materii oraz Podstawy obrazowania w medycynie

Regulamin
Tematy/Zagadnienia Wykładów
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych
Raporty do ćwiczeń
Tematy/Zagadnienia do Ćwiczeń

Moduł - Homeostaza

Informacje dla studentów

Raport