Raporty II rok

Fizyczne podstawy audiometrii

Lepkość krwi, OB, metoda Stokesa

Podstawy fizyczne spirometrii

Pomiar parametrów wentylacyjnych płuc na modelu

Prawa przepływu

Układ optyczny oka

Układ optyczny oka - przebieg ćwiczenia