Optyka Geometryczna - Protokoły

OG_01. Metodyka pomiaru wielkości fizycznych

OG_02. Wyznaczanie ogniskowej zwierciadła

Opis przebiegu ćwiczenia OG_02

OG_03. Wyznaczanie ogniskowej soczewki

Opis przebiegu ćwiczenia OG_03

OG_04. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela

Opis przebiegu ćwiczenia OG_04

OG_05. Badanie soczewki

Opis przebiegu ćwiczenia - OG_05

OG_06. Badanie układu soczewek

Opis przebiegu ćwiczenia OG_06

OG_07. Wyznaczanie współczynnika załamania

Opis przebiegu ćwiczenia OG_07

OG_08. Pomiary fotometryczne

Opis przebiegu ćwiczenia OG_08

OG_09. Badanie efektu pryzmatycznego - sprawdzanie wzoru Prentice'a

Opis przebiegu ćwiczenia OG_09

OG_10. Budowa i zasada działania dioptromierza

Opis przebiegu ćwiczenia OG_10

OG_11. Aberracje

Opis przebiegu ćwiczenia OG_11

OG_12. Głębia ostrości

Opis przebiegu ćwiczenia OG_12

OG_13. Polarymetria: sprawdzanie prawa Malusa

Opis przebiegu ćwiczenia OG_13

OG 14 Wyznaczanie rozmiarów mikroobiektów za pomocą mikroskopu

Materiały do ćwiczenia OG_14 - opis przebiegu ćwiczenia

OG_15. Skiaskopia

Opis przebiegu ćwiczenia OG_15