Raporty POwM

Pomiary impedancji tkanek A. przewodnictwo elektryczne tkanek

Pomiary impedancji tkanek B. Konduktometryczny pomiar hematokrytu

Osłabianie elektromagnetycznego promieniowania jonizującego

Fizyczne podstawy pulsoksymetrii. Absorpcjometria

Pulsoksymetria - materiał uzupełniający

Symulacja gamma-kamery

Gamma Kamera - materiał uzupełniający