Studenckie Koło Naukowe Protetyków Słuchu

Opiekun koła:
mgr Wawrzyniec Loba
e-mail:  wloba@ump.edu.pl

Przewodniczący koła:
Patryk Michałowski

Spotkania koła odbywają się każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 12:00 w Zakładzie Protetyki Słuchu.

Zainteresowania naukowe:

Zajmujemy się pogłębianiem wiedzy w dziedzinie audiologii, psychoakustyki oraz protetyki słuchu. Wiedzę teoretyczną przekładamy na działania praktyczne. Głównym celem na rok 2014/2015 było wykonanie badań przesiewowych wśród młodzieży pominiętej przez Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu działający od 2002 r. W roku bieżącym przeprowadzamy pilotażowe badania rejestracji miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (VEMP).

Działalność Koła:

Udział w przygotowaniu sympozjum „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu” (kwiecień, 2015) oraz uczestnictwo w VII Międzynarodowego Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej. I nagroda podczas II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Medycyna Fizykalna w nowoczesnej fizjoterapii” (czerwiec, 2015) w konkursie Młodych Badaczy. Trwają przygotowania do II Sympozjum „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu” (kwiecień, 2016). Część studentów weźmie udział w XXI Kongresie Polskiego Stowarzyszenia Protetyki Słuchu w Krakowie (kwiecień, 2016).

Publikacje:

W. Loba, A. Bieniewicz, D. Kościarz, A. Jezierska, Z. Orwat, D. Hojan-Jezierska. Badania przesiewowe słuchu wśród studentów uczelni poznańskich urodzonych w latach 1990-1995. W: Biofizyka a medycyna. T. 3.