Zakład Biofizyki

Kierownik:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
e-mail:  lkubisz@ump.edu.pl 
telefon: 61-854-6227

Pracownicy:
prof. zw. em. dr hab. Feliks  Jaroszyk
dr hab. Wojciech Warchoł
dr Marlena Gauza-Włodarczyk
lek. med. Bartosz Kasprzak
dr Honorata Nawrocka-Bogusz
dr Edward Pankowski
dr Piotr J. Piskunowicz
dr inż. Teodor Świdziński
dr Marek Tuliszka
dr Dariusz Włodarczyk
mgr Barbara Grocholewska
mgr inż. Marta Janus
mgr Barbara Jaworska
mgr Weronika Kawałkiewicz
Krystyna Struś
Marcin Kubiński 

Zobacz także