Zakład Biofizyki

Kierownik:
prof. dr hab. Leszek Kubisz
e-mail:  lkubisz@ump.edu.pl 
telefon: 61-854-6690 

Pracownicy:
dr Marlena Gauza-Włodarczyk
dr Weronika Kawałkiewicz
dr Anna Marcinkowska-Gapińska
dr Dariusz Włodarczyk
dr inż. Anna Zając-Woźnialis
dr inż. Marta Janus
mgr inż. Roch Jasielski

Zobacz także