Zakład Protetyki Słuchu

Kierownik:
prof. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska
e-mail:  djeziers@ump.edu.pl  
telefon: 61-854-66 92

Pracownicy:
dr Dariusz Komar
dr Anna Majewska
dr Olgierd Stieler
dr Marta Urbaniak
dr Wawrzyniec Loba

Zobacz także