Zakład Protetyki Słuchu

Kierownik:
dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska prof. UMP
e-mail:  djeziers@ump.edu.pl  
telefon: 61-854-66 92

Pracownicy:
dr Dariusz Komar
dr Anna Majewska
dr Olgierd Stieler
mgr Manuela Schlaffke
mgr Wawrzyniec Loba
mgr Marta Urbaniak

Zobacz także