< Cofnij

Zaproszenie do publikacji w kolejnym tomie serii monografii Biofizyka a medycyna

Zapraszamy do zgłaszania publikacji do kolejnego tomu serii monografii Biofizyka a medycyna.

Szczegóły w zakładce nauka:

http://biofizyka.ump.edu.pl/dzialalnosc-naukowa