Analityka Medyczna

Koordynator:
dr hab Anna Marcinkowska-Gapińska
Kontakt: margap@ump.edu.pl


.


Regulamin
Zagadnienia do zajęć

HARMONOGRAM

Podział na zespoły
Protokoły do ćwiczeń
Karta wzorów z ćwiczeń laboratoryjnych