Egzamin wstępny

Informacje dla kandydatów na studia II stopnia Protetyka Słuchu

Egzamin odbędzie się w formie rozmowy o wybranych zagadnieniach.

Termin egzaminu zostanie ogłoszony wkrótce.

Zagadnienia na egzamin wstępnyKoordynatorem kierunku jest:
dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska
e-mail:  djeziers@ump.edu.pl  

Zobacz także