Egzamin wstępny

Informacje dla kandydatów na studia II stopnia Protetyka Słuchu

Egzamin odbędzie się w formie rozmowy o wybranych zagadnieniach.

Wszystkie zagadnienia można znaleźć na stronie rekrutacji:

https://www.ump.edu.pl/rekrutacja

Zagadnienia na egzamin wstępnyKoordynatorem kierunku jest:
dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska
e-mail:  djeziers@ump.edu.pl  

Zobacz także