Optometria

Optyka Geometryczna

Koordynator:

dr hab. Anna Marcinkowska-Gapińska
margap@ump.edu.pl 


Instrukcja BHP pracowni biofizycznej
Regulamin
Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych
Harmonogram ćwiczeń

Materiały dydaktyczne i protokoły do ćwiczeń
Materiały wykładowe
Wzory


Podstawy Fizyki Ogólnej

Koordynator:
dr Marlena Gauza-Włodarczyk
kontakt: mgauza@ump.edu.pl

Instrukcja BHP pracowni biofizycznej
Regulamin
Tematy/Zagadnienia wykładów
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych
Protokoły do ćwiczeń
Tematy/Zagadnienia do Ćwiczeń
Karta wzorów na egzamin


Podstawy Biofizyki

Koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
kontakt: lkubisz@ump.edu.pl

Regulamin

Zagadnienia

Harmonogram ćwiczeń


Protokoły do ćwiczeń


Zajęcia fakultatywne:
Podstawy Metod Obrazowania