Optometria

Optyka Geometryczna

Koordynator:
dr Marek Tuliszka
kontakt: mtuliszka@ump.edu.pl


Instrukcja BHP pracowni biofizycznej
Regulamin
Harmonogram wykładów
Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych

Materiały dydaktyczne i protokoły do ćwiczeń
Materiały wykładowe
Wzory
Terminy zaliczeń i egzaminów


Podstawy Fizyki Ogólnej

Koordynator:
dr Marlena Gauza-Włodarczyk
kontakt: mgauza@ump.edu.pl

Instrukcja BHP pracowni biofizycznej
Regulamin
Tematy/Zagadnienia wykładów
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych
Protokoły do ćwiczeń
Tematy/Zagadnienia do Ćwiczeń
Karta wzorów na egzamin


Podstawy Biofizyki

Koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
kontakt: lkubisz@ump.edu.pl

Regulamin
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych
Protokoły do ćwiczeń
Tematy/Zagadnienia do Ćwiczeń


Zajęcia fakultatywne:
Podstawy Metod Obrazowania