Biotechnologia

Koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
Kontakt:lkubisz@ump.edu.pl


Regulamin
Protokoły do ćwiczeń
Harmonogram i program zajęć
Karta wzorów z ćwiczeń laboratoryjnych