Kandydaci

Dla  kandydatów na studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Katedra Biofizyki prowadzi zajęcia dla pierwszego na kierunkach:

Na zajęciach  z biofizyki prowadzonych w Katedrze Biofizyki  dla studentów kierunków mających w programie  studiów ten przedmiot, wymagana jest znajomość fizyki z zakresu szkoły średniej.

W pierwszych tygodniach zajęć dla studentów kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, stomatologia, organizowany jest test z fizyki, którego wynik pozwala na uzyskanie dodatkowych  punktów ułatwiając zaliczenie przedmiotu. Dlatego wskazane jest przypomnienie wiadomości z fizyki w zakresie wyżej wymienionym.