Elektroradiologia

Biofizyka Układów Biologicznych

Koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
kontakt: lkubisz@ump.edu.pl

Regulamin
Harmonogram zajęć
Tematy i zagadnienia
Instrukcja BHP pracowni biofizycznej


Elektromedycyna

Koordynator:
dr hab. Dorota Hojan-Jezierska
kontakt: djeziers@ump.edu.pl

Regulamin
Tematy/Zagadnienia Wykładów
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych
Protokoły do ćwiczeń
Tematy/Zagadnienia do Ćwiczeń


Podstawy zastosowań matematyki w elektroradiologii

Koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
kontakt: lkubisz@ump.edu.pl

26 lutego br. na pierwszych zajęciach z PZM odbędzie się sprawdzian wejściowy.

Obejmie on  zagadnienia, które przedstawiono w pliku  „Zagadnienia na sprawdzian wejściowy”. 

W czasie  sprawdzianu można korzystać z kalkulatorów oraz zostaną udostępnione  tablice, z których można  było korzystać w czasie matury

Regulamin
Harmonogram zajęć
Zagadnienia na sprawdzian wejściowy