Teaching staff

Head of Chair:

prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl

Teacher

Phone

e-mail

Office-hours

prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz 

61-854-6690 

lkubisz@ump.edu.pl

Tuesday

11:00 - 12:00

dr hab. Dorota Hojan-Jezierska

61-854-6692

djeziers@ump.edu.pl 

Tuesday

13:00 - 14:00

dr hab. Wojciech Warchoł

61-854-6693

wwarchol@ump.edu.pl 

Monday

16:00 - 17:00

dr Marek Tuliszka

61-854-6696

mtuliszka@ump.edu.pl 

Monday

10:30- 11:30

dr Dariusz Włodarczyk

61-854-6697

ddwlodarczyk@ump.edu.pl 

Friday

11:30- 12:30

dr Anna Majewska

61-854-6626

amajewska@ump.edu.pl

Thursday

10:00 - 11:00

mgr Wawrzyniec Loba

61-854-6697

wloba@ump.edu.pl

Thursday

12:00 - 13:00

mgr Weronika Kawałkiewicz

61-854-6695

wkawalkiewicz@ump.edu.pl

Thursday

11:00 - 12:00