Protetyka Słuchu

Koordynator: dr hab. Dorota Hojan-Jezierska

Egzamin wstępny - zagadnienia (PDF)

Plan ramowy studiów (PDF)

REKRUTACJA 2016(www.ump.edu.pl)

Czasopisma


I Rok


II Rok