Stomatologia

Koordynator:
prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz
Kontakt:lkubisz@ump.edu.pl

Kolokwium zaliczeniowe z biofizyki (ćwiczenia laboratoryjne oraz seminaria) odbędzie się w dniu 6 lutego (wtorek) o godz. 16:00, w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ( OLAT ), ul. Parkowa 2. 

 

Regulamin
Tematy/Zagadnienia wykładów, ćwiczeń i seminariów
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych
Harmonogram seminariów
Informacje o seminariach
Protokoły do ćwiczeń
Karta wzorów


ZAJĘCIA FAKULTATYWNE