Farmacja

Koordynator:
dr hab Anna Marcinkowska-Gapińska
Kontakt: margap@ump.edu.pl


.


Regulamin
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych
Protokoły do ćwiczeń
Zagadnienia do zajęć

Wzory do ćwiczeń

Podział na zespoły