Podstawy Biofizyki - Protokoły

PB01. Konduktometryczny pomiar hematokrytu
PB02. Osłabianie elektromagnetycznego promieniowania jonizującego
PB03. Audiometria tonalna (progowa)
PB04. Potencjał czynnościowy - podstawy elektrokardiografii
PB05. Siła elektromotoryczna ogniwa stężeniowego
PB06. Chronaksymetria - podstawy elektrodiagnostyki
PB07. Oddziaływanie fal ultradźwiękowych z materią
PB08. Oddziaływanie pól magnetycznych z materią
PB09 a. Dializa i elektrodializa
PB09 b. Dyfuzja przez błonę
PB10. Wyznaczanie mechanicznego współczynnika filtracji