Podstawy Fizyki Ogólnej - Protokoły

PFO_2. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali stojącej
PFO_3. Dyfuzja, dializa
PFO_4. Napięcie powierzchniowe
PFO_5_a. Lepkość cieczy.
PFO_5_b. Lepkość roztworów
PFO_6. Absorpcjometria
PFO_07. Wyznaczanie okresu drgań własnych wahadła matematycznego
PFO_08. Pomiar gęstości ciał za pomocą prawa Archimedesa
PFO_09. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu
PFO_10. Biokalorymetria kompensacyjna i respiracyjna


Dodatkowe materiały do ćwiczeń

PFO_2 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali stojącej przebieg ćwiczenia
Fala Stojąca do materiałów - film
PFO_07_i_10 Drgania mechaniczne i Fale
PFO_07 Wyznaczanie okresu drgań własnych wahadła matematycznego przebieg ćwiczenia
PFO_08_i_09 Ciała stałe, ciecze i gazy
PFO_08 Pomiar gęstości ciał za pomocą prawa Archimedesa przebieg ćwiczenia
PFO_09 Termodynamika
PFO_09 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu przebieg ćwiczenia