Czasopisma

Czasopisma dotyczące protetyki słuchu i audiologii, w większości dostępne jako e-czasopisma poprzez stronę Biblioteki Głównej UMP.

Polskie czasopisma:

Otolaryngologia Polska
Otorynolaryngologia
Biuletyn PSPS
SŁYSZĘ
Nowa Audiofonologia

akustyka:

Wave Motion
Journal of Sound and Vibration
Applied Acoustics
Acoustical Physics

audiologia:

Journal of Audiological Medicine
Audiology and Neurotology
Audiology and Neurotology Extra
Journal of the American Academy of Audiology
The Hearing Journal
American Journal of Audiology
Hearing Research
Hearing Review


oto-laryngologia:

Acta Oto-Laryngologica
Acta Otorrinolaringologica (English Edition)
American Journal of Otolaryngology - Head and Neck Medicine and Surgery
Clinical Otolaryngology
Current Opinion in Otolaryngology and Head and Neck Surgery
ENT: Ear, Nose & Throat Journal
European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck diseases
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
Folia Phoniatrica et Logopedica
Head and Neck Pathology
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra
Journal of Laryngology & Otology
Journal of Vestibular Research: Equilibrium and Orientation
Journal of Vocational Rehabilitation
Journal of Voice
Laryngo-Rhino-Otologie
Laryngoscope
Logopedics Phoniatrics Vocology
ORL
Otolaryngology - Head and Neck Surgery
Otology & Neurotology