III Sympozjum Biofizyka a Medycyna

III Sympozjum

 

BIOFIZYKA A MEDYCYNA

 

      29-30 WRZEŚNIA 2016, POZNAŃ

 

      PATRONAT HONOROWY

       JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W POZNANIU

 

ORGANIZATORZY

KATEDRA BIOFIZYKI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU

ODDZIAŁ POZNAŃSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOFIZYCZNEGO

 

Współorganizator:

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

KOMITET NAUKOWY

prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz

prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Feliks Jaroszyk

prof. dr hab.. Bronisław Grzegorzewski

prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

prof. dr hab. Anna Surdacka

dr hab. Dorota Hojan-Jezierska prof. PWSZ

dr hab. Grażyna Olchowik prof. UM

dr hab. Hanna Trębacz prof. UM

dr hab. Piotr Boguś

dr hab. Jerzy Sokalski

dr hab. Wojciech Warchoł

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz

dr hab. Dorota Hojan-Jezierska prof. PWSZ

mgr Barbara Grochowalska

mgr Marta Urbaniak

mgr Wawrzyniec Loba

 

 

 

 

 

 

 

 


MIEJSCE ORGANIZACJI SYMPOZJUM:

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań


Ważne Informacje:

 

Informujemy, że w Sekretariacie wydarzenia nie przyjmujemy opłaty konferencyjnej.

Prosimy o dokonanie wpłaty w formie przelewu na konto, najpóźniej w dniu konferencji
oraz przedstawienie potwierdzenia wpłaty w momencie rejestracji.

 


TEMATYKA SYMPOZJUM:

BIOMECHANIKA

  1. Posturografia i Wibrometria
  2. Biomechanika w stomatologii
  3. Właściwości mechaniczne biomateriałów

FIZYKODIAGNOSTYKA I FIZYKOTERAPIA W MEDYCYNIE I STOMATOLOGII

  1. Radiodiagnostyka w medycynie i stomatologii
  2. Fotoantropometria w medycynie i stomatologii
  3. Fizykoterapia

 

W programie:

- z posturografii – metodyka pomiarów, przeprowadzanie pomiarów, analiza przykładowych wyników

- z osteopatii czaszkowo-krzyżowej – zasady przeprowadzenia zabiegu, praktyczna nauka

Grupy warsztatowe po maksimum 10 osób. Obowiązują zapisy (rejestracja).

Udział w warsztatach odpłatny – 20 zł.

Płatność na zasadach podanych poniżej, w punkcie Opłata Konferencyjna, z dopiskiem: biofizyka 2016, warsztaty – imię i nazwisko

Program warsztatów:

Warsztaty oraz indywidualne prezentacje sprzętu specjalistycznego

 

Szczegóły dotyczące warsztatów:

Zastosowanie reometrów ciśnieniowo-kapilarnych w pomiarach lepkości cieczy - badania na dostarczonych próbkach

Mgr inż. Krzysztof Antosik EKMA, Warszawa

Objawy fizykalne i pomoc diagnostyczna w przypadkach zespołu przewlekłego zmęczenia/fibromialgii (CFS/ME)  

Dr Raymond N. Perrin DO PhD.  Osteopata, badacz w zakresie neuronauk honorowy starszy wykładowca na Allied Health Professions Research Unit, Uniwersytetu w Central Lancashire, Preston. UK.  (więcej informacji)

Prezentacja aparatury dla medycyny estetycznej, z uwzględnieniem urządzenia wykorzystującego plazmę azotową oraz radiofrekwencję mikroigłową. Pokaz przewiduje zapoznanie się z technikami i protokołami zabiegowymi, jak również możliwość osobistego i nieodpłatnego skorzystania z wybranego zabiegu i zaobserwowania "na własnej skórze" korzystnych zmian

Poprowadzi: mgr Karolina Marcinkowska  Biotec Lasers Polska, Gdańsk, Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu specjalistycznej aparatury medycznej działającej na polu medycyny estetycznej i trychologii

 

Format plakatu: A2, pionowy

Tematyka prac: zgodna z tematyką sesji

Prosimy o zgłaszanie prac plakatowych na tych samych zasadach, jak streszczenia (abstrakty) z adnotacją „sesja studencka”.

Streszczenia zostaną opublikowane w materiałach Sympozjum (abstarct book),

Uczestnicy Sympozjum otrzymają oficjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz punkty edukacyjne, których liczba określona będzie na podstawie ilości godzin wykładowych.

STRESZCZENIA (abstrakty)

Streszczenie referatu w języku polskim oraz angielskim zawierające tytuł, autora, afiliacje, e-mail autora, o objętości do 250 wyrazów (Microsoft Word 2010 lub starszy, Times Roman CE 12 pt, marginesy 3 cm, interlinia 1,5: tytuł, 2 linie wolne, autor, afiliacja, email autora korespondującego, dwie linie wolne, tekst streszczenia) prosimy przesłać na adres Organizatora Sympozjum do dnia 30 czerwca 2016r.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

  do 30.06.2016 od 01.07.2016
uczestnicy 200 PLN 300 PLN
studenci 20 PLN 30 PLN

 

Przypominamy, że o wysokości opłaty uczestnictwa decyduje data jej wpływu na konto konferencji, nie zaś data rejestracji uczestnictwa w konferencji w systemie.
Warunkiem niezbędnym do potwierdzenia udziału w konferencji jest wniesienie opłaty uczestnictwa najpóźniej do 26.09.2016 r.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: Biofizyka 2016 – imię i nazwisko

Rezygnacja z uczestnictwa:

Faktury:

 

 

MATERIAŁY SYMPOZJUM

Recenzowane prace pełnotekstowe będą zamieszczone w zwartym opracowaniu monograficznym zatytułowanym „Biofizyka a Medycyna” seria monografii tom IV.

Tom opublikowany będzie we wrześniu 2016 r. i dostępny w trakcie Sympozjum.

Prace przygotowane wg załączonego wzoru (Microsoft Word 2010 lub starszy) należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30 maja 2016 r. na adres: sekrbiof@ump.edu.pl.

Warunkiem opublikowania zaakceptowanej pracy jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł za jedną pracę.

W przypadku liczby autorów przekraczającej 3 osoby opłata ulega podwojeniu i wynosi 400 zł.


Zdjęcia z Sympozjum

link do zjęć

Rejestracja
Formularz rejestracyjny
Rejestracja na warsztaty
konferencje@ump.edu.pl
tel. 61 854 76 80

Do pobrania

Do pobrania